1

Rok akademicki rozpoczęty! Dla nas także.:)

Prezes Mariusz Golec wygłosił przemówienie podczas uroczystej immatrykulacji patronackiego kierunku na wydziale mechaniczno technologicznym Politechniki Śląskiej. Współpraca z Politechniką Śląską, gdzie Wielton patronuje kierunkowi studiów jest ważnym obszarem, źródłem pozyskiwania przyszłych inżynierów i rozwoju.